Svømmeskolestien

Det er to ulike stier i Svømmeskole Lille Svanes metode. Svømmere som begynner fra 2-årsalderen eller senere, følger svømmeskolestien og starter i vannliljegruppa. Svømmere som starter i under 2 års alder følger babysvømmingsstuen. Fra de fyller 2 år flytter de til Skjellgruppa på svømmeskolen.

Undervisningen utvikler seg gradvis fra én nivågruppe til annen. Barnet går over til neste nivågruppe når målene for forrige nivå er nådd. Målene er knyttet til ulike fasene i det å lære å svømme, til det å gi allsidig støtte til barnets utvikling, og å til det å redde og redde seg selv opp av vannet.

Takaisin ylös