Medlemskap og felles regler 1.2.2023

Vilkår for medlemskap

Medlemskapet til Svømmeskole Lille Svane er gyldig inntil videre. Som medlem kan du, sammen med barnet ditt, delta i våre grupper på tidspunkt reservert for deg. Vår pris inkluderer veiledning i en gruppe for både barn og foreldre, og deltagelse for evt. (én) søsken. Medlemskapet ditt trer i kraft fra betalingsdato, og er gyldig frem til du evt. ønsker å si opp.

Hvordan betale:

På Svømmeskole Lille Svane deltar du i en fast svømmegruppe én gang i uke, og betaler én gang i måned uten bindingstid. Når du registrerer deg, må du gjøre følgende to ting,
ellers blir reservasjonen din kansellert:
1. Betal en startavgift
2. Start ditt medlemskap ved å betale en svømmeavgift. Etterpå vil svømmeavgiften belastes kortet ditt en gang i måned, hver 30. dag.

Når skjer betalingen?

Vi har to måneders forskuddsbetaling. Når du starter hos oss, betaler du to avgifter: en startavgift og en svømmeavgift, tilknyttet ditt medlemskap. Svømmeavgiften belastes kortet ditt hver måned.
Med startavgiften betaler du svømming for de første 30 dagene, gjeldende fra dato du starter i din svømmegruppe. Svømmeavgiften gjelder for svømming de påfølgende 30 dagene.
Bestiller du for eksempel plass i en gruppe fra 4. februar 2023, betaler du to avgifter før oppstart:
1) startavgift, som gjelder for svømming mellom 4. februar og 4. mars 2023, og
2) svømmeavgift, som gjelder for svømming mellom 4. mars og 4. april 2023

Hvorfor forskuddsbetaling?

Hos oss kan du starte og slutte når du vil, og på grunn av dette har vi alltid både kunder som starter, og kunder som slutter. Plassene til kunder som slutter tilbys til kunder som starter. For at nye kundene skal få god tid til å forberede seg til oppstart, er oppsigelsesfristen én måned.

Oppsigelse?

Du kan si opp når som helst. Oppsigelsestiden er én måned, og medlemskapet opphører
ved den siste betalte svømmeøkten i påfølgende måned.
Oppsigelse skjer på e-post til: info@lillesvane.no

Andre vilkår og betingelser:

Svømmeskole Lille Svane arrangerer svømming hele året, unntatt helligdager og jul- og nyttårsaften. Månedlige regninger refunderes ikke for helligdager. På grunn av dette er det vanligvis 4 svømmedager, men noen måneder er det 3 ganger per måned og noen måneder er det 5. Hvis du ønsker å beregne gjennomsnittlig antall svømmetider, er det ca 4,1 per måned.

En ubrukt svømmeøkt kan erstattes i en andre enn fast gruppe i gruppene i påfølgende måned eller inneværende måned, dersom det er plass. Dette krever at kunden har varslet på fravær før gruppestart via epost. Etter fraværsmelding vil vi forsøke å avtale en erstatningstime dersom det blir funnet et passende tidspunkt. Ubrukte svømmetider eller månedlige avgifter som er avlyst på grunn av kunden vil ikke bli kompensert økonomisk i etterkant, og fakturaer blir ikke redigeres etter ferieturer, sykdommer eller et annet type fravær.

Har du spørsmål, kontakt oss: info@lillesvane.no eller telefon : 922 769 57. Vi hjelper gjerne.

Velkommen til svømming.

Takaisin ylös